รากฟันเทียมคืออะไร?

การทำรากฟันเทียม หรือ Dental Implants คือการใช้ไททาเนียมสกรูที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ มายึดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป เพื่อใช้ทดแทนรากของฟันธรรมชาติ รากเทียมหรือรากฟันเทียมที่ยึดกับกระดูกขากรรไกรนี้สามารถใช้เป็นฐานสำหรับรองรับฟันปลอม ครอบฟัน หรือสะพานฟันได้ การทดแทนฟันที่หายไปด้วยการใส่รากเทียมนั้นให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด ทั้งฟังค์ชั่นการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก รากเทียมหรือรากฟันเทียม เป็นการรักษาที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะสามารถใช้เป็นการรักษาที่ทดแทนได้ทั้งกรณีที่ฟันหายไปตั้งแต่หนึ่งซี่ ไปจนถึงหลายซี่ ขากรรไกร หรือทั้งปาก อีกด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รากฟันเทียม

รากเทียมประกอบไปด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด 3 ส่วน คือ

  1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน ซึ่งจะไปฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดได้อย่างแน่นหนาโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียง
  1. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
  1. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ ทำให้ดูกลมกลืนไปกับฟันทั้งหมด

มาลองดูประเภทของการปลูกรากฟันเทียมกันบ้างว่ามีอะไรบ้าง

  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป: แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะทำการใส่รากเทียมไปในกระดูกรองรับรากเทียม แล้วรอให้รากเทียมยึดติดกับกระดูก ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 6 – 12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระบบของรากเทียมที่ใช้และความสมบูรณ์ของกระดูกของคนไข้ และหลังจากนั้นครั้งที่สองคือการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมที่ยึดติดแน่นกับกระดูกแล้ว
  • การทำรากเทียมทดแทนทันทีในวันเดียวกัน: คือการถอนฟันแล้วใส่รากเทียมทดแทนกลับไปในวันนั้นเลย แต่จะทำอย่างนั้นได้ กระดูกที่รองรับฟันจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยหรือมีโรคอะไรจากฟันที่โดนถอน โดยสามารถใส่ครอบฟันชั่วคราวหรือถาวรได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน: เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟัน หรือสะพานฟันทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา) ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที ปกติแล้วมักนิยมทำในกรณีที่สูญเสียฟันหน้า

การใช้รากฟันเทียมในการทดแทนฟันที่หายไป มีข้อดีคือทำให้คุณไม่ต้องกรอฟันซี่อื่น ๆ รอบ ๆ ในการรักษาเหมือนการทำสะพานฟัน และยังทำให้สามารถรักษาสุขภาพเหงือกและฟันข้างเคียงได้ดีเพราะทำความสะอาดได้ง่าย รู้สึกเหมือนมีฟันธรรมชาติและใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้และเสริมบุคลิกได้ดี มีประสิทธิภาพดี และคงสภาพอยู่ดีหลังจากใช้ไปเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นยังช่วยคงรักษาสภาพกระดูกขากรรไกรอีกด้วย